Kadın Matematikçiler

Açıklama: Matematikçi kadınlar ve yaşadıkları
Kategori: Kitap önerisi
Eklenme Tarihi: 18 Haziran 2009
Geçerli Tarih: 16 Temmuz 2019, 03:22
Site: Zeynep Oruncak Kişisel Sitesi
URL: http://www.zeyneporuncak.net/haber_detay.asp?haberID=230


Yüzyıllar boyunca bütün toplumlarda "matematik kadınlara göre değildir" önyargısı egemen olmuştur. Kadının matematik alanında eğitimi gerekli görülmemiş ve uygun bulunmamıştır. Matematik okumuş olanların birçoğu da ancak matematiğin dışında iş bulabilmişlerdir.
Sayıları az da olsa, bu önyargıları aşıp başarılı olmuş kadınlar vardır. Bunlar çok büyük mücadeleler vererek bulundukları yerlere gelmişlerdir.
Bu kitap, yüzyıllardan beri verilen bu mücadelenin öyküsüdür.
 
ERCAN KUMCU
REMZİ YAYIN EVİ