Amasya Genelgesi

Açıklama: 22 Haziran 1919
Kategori: Gazi M.Kemal Atatürk
Eklenme Tarihi: 23 Haziran 2009
Geçerli Tarih: 16 Temmuz 2019, 02:56
Site: Zeynep Oruncak Kişisel Sitesi
URL: http://www.zeyneporuncak.net/haber_detay.asp?haberID=266


Amasya 22 Haziran 1919


Vatanın bütünlüğü, milletin istiklâli tehlikededir.

İstanbul Hükümeti, üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.

 Bu hal, milletimizi âdeta yok olmuş göstermektedir.

Milletin istiklâlini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Milletin içinde bulunduğu bu duruma göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle cihana işittirmek için her türlü tesir ve denetimden uzak milli bir heyetin varlığı zaruridir.

Anadolu nun her bakımdan emniyetli yeri olan Sivas ta bir kongre toplanacaktır.

Bunun için her ilden milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere yola çıkarılması gerekmektedir. Bu temsilciler, Müdafaa-i Hukuk, Redd-i İlhak cemiyetleri ve belediyeler tarafından seçilecektir.


Her ihtimale karşı, bu meselenin bir milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin, lüzum görülen yerlerde, seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.


Doğu illeri için, 10 Temmuz da Erzurum da bir kongre toplanacaktır.

Bu tarihe kadar diğer illerin temsilcileri de Sivas a gelebilirlerse; Erzurum Kongresi nin  üyeleri, Sivas genel kongresine katılmak üzere hareket edecektir...

M.Kemal Atatürk